Página 1 dos resultados de 21 itens digitais encontrados em 0.019 segundos

‣ Estudio multidisciplinario del ecosistema manglar en la comunidad tradicional de Curral Velho : Análisis de los servicios ecosistémicos producidos por los manglares a partir de la percepción de la comunidad de Curral Velho

Vide Pifarre, David; Briansó Martínez, Maria; Rossi, Sergio (Rossi Heras); Queiroz, Luciana de Souza
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
48.4796%
Aquest projecte està relacionat amb el titulat “Estudio sobre la pesca artesanal y análisis de sus diferencias con la acuicultura del camarón", de Joan Carrasco Domínguez i Júlia Amorós Monrabà; Existe un número elevado de sectores de la sociedad que identifican los beneficios ofrecidos por el ecosistema del manglar así como la interacción entre ellos y el bienestar humano. Aún así, los servicios ecosistémicos (ESs) ofrecidos por la naturaleza son poco visibles y reconocidos legislativamente. Se puede observar que el manglar es uno de los ecosistemas más productivos del planeta. Tienen gran importancia tanto económica, social, ambiental como cultural, pero en las últimas décadas se ha hecho más notable una degradación progresiva debida, en gran parte, a la cría de camarón en cautividad, la camaronicultura. Por esta causa, se observa que la legislación y las políticas que pretenden gestionar estos ecosistemas, no actúan en consecuencia al no imponer ciertas medidas necesarias para esta vital protección, ni considera la importancia de los ecosistemas para la vida de las comunidades tradicionales que dependen de sus servicios para sobrevivir. Por ello es necesario producir un conocimiento sobre ESs a partir de la percepción por parte de la comunidad y que la comunidad se implique en la resolución de esta problemática...

‣ Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda suspender la práctica de la nueva Ordenanza de Montes de Marina hasta que haya los planos topográficos que se expresan, y que entre tanto rija la del año de mil setecientos quarenta y ocho con las adiciones que se han hecho desde entónces

Espanya; Carles IV,; Antonio Alvarez, Ventura; Muñoz, Bartolomé
Fonte: En Segovia : en la Imprenta de Espinosa, Publicador: En Segovia : en la Imprenta de Espinosa,
Tipo: Text; info:eu-repo/semantics/book Formato: application/pdf
Publicado em //1805 Português
Relevância na Pesquisa
48.277603%
Al final del text: "Es copia de su original, de que certifico"; Cèdula reial datada a Aranjuez el 20 de febrer de 1805 certificada per Bartolomé Muñoz; Còpia de l'original datada a Segovia el 5 de març de 1805 signada per Ventura Antonio Alvarez; Escut reial xil. a port.; F. 6 en blanc, sign.: []6 (quaderns encartats); Cèdula Reial per la que es mana suspendre la pràctica de la nova Ordenança de Montes de Marina fins que hi hagi els `lànols topogràfics que s'expressen, i que mentre regeixi la de 1748..

‣ Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo en que para evitar los daños que causa el ganado cabrío al fomento de los arbolados, se manda guardar lo prevenido en el cap. 16, auto 1º, tit. 7,lib.7 de la Recopilación, y en el 21 de la Ordenanza de montes en la conformidad que se expresa. Aranjuez, 1790

Espanya; Carles IV,; Escolano de Arrieta, Pedro
Fonte: En Madrid : en la Imprenta de la Viuda de Marin, Publicador: En Madrid : en la Imprenta de la Viuda de Marin,
Tipo: Text; info:eu-repo/semantics/book Formato: application/pdf
Publicado em //1790 Português
Relevância na Pesquisa
48.420024%
Al final del text: "Es copia de su original, de que certifico"; Creu i escut reial xil. a port.; Lloc i data Aranjuez 27 de maig de 1790; És còpia certificada per Pedro Escolano de Arrieta; Pragmàtica-Sanció amb força de llei, amb la qual s'extén i amplia a la Reial Audiència de Sevilla el territori que refereix amb la Jurisdicció civil i criminal en segona instància, sota les regles que s'expressen..

‣ Avaluació de la futura gestió i utilització de la biomassa forestal mitjançant un district heating a Bellver de Cerdanya

Porta Pardo, Joan; Parés i Franzi, Marc
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
69.11632%
En aquest article es pretén explicar breument la viabilitat de la futura gestió i utilització de la biomassa forestal de Bellver de Cerdanya mitjançant un district heating al futur barri del Pla de Tomet. Les particularitats per les quals aquest poble és ideal per a aquest projecte són que l'ajuntament és propietari de gairebé un 90% dels boscos situats en aquest municipi; i que alhora ja ha realitzat diverses instal·lacions que utilitzen la biomassa forestal per a calefacció i ACS. La situació econòmica de la comarca és bastant complicada, ja que s'ha basat en el sector turístic i la construcció, però ambdós no passen pel millor moment. El projecte serviria per donar un valor a la biomassa forestal que fins ara no s'ha donat, i alhora s'intenta buscar nous inputs econòmics per a la Cerdanya. En aquest treball també s'analitza quins haurien de ser els futurs tractaments que s'haurien d'aplicar a la forest, tenint en compte les activitats que es realitzen actualment, i evitant en tot moment possibles efectes negatius, com podria ser la sobreexplotació. També es dedica una part del projecte a explicar els sistemes per obtenir i gestionar de forma correcta la biomassa. A continuació es tracta la part més tècnica...

‣ Estudi interdisciplinari de l'evolució del límit superior del bosc durant el període holocènic a la zona de Plaus de Boldís Montarenyo, Pirineu central català pedoantracologia, palinologia, carbons sedimentaris i fonts documentals /

Cunill Artigas, Raquel
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2011 Português
Relevância na Pesquisa
58.46956%
Descripció del recurs: el 17-06-2011; Les zones de l'alta muntanya pirinenca són molt cops associades a zones de natura verge per part de la societat actual. Però lluny d'aquesta imatge, la realitat és que aquestes àrees han estat transformades des fa mil·lennis per les poblacions que han habitat la muntanya. Per altra banda, durant el període holocè el clima ha experimentat variacions que han intervingut en la configuració d'aquests paisatges. L'objectiu d'aquesta tesi és l'anàlisi de l'evolució del límit superior del bosc com a reflex d'aquest canvis mil·lenaris en les àrees de muntanya. La recerca s'ha centrat en la cerca de la màxima cota assolida durant l'Holocè per aquest límit, així com l'anàlisi de les seves fluctuacions tenint en compte elements antròpics i climàtics. Altrament, també s'ha posat el zoom en el moment de canvi actual, tot quantificant l'evolució del límit superior del bosc dels últims cinquanta anys i indagant en les causes antròpiques d'aquest canvi més recent. El caràcter interdisciplinari d'aquest treball s'ha basat en l'ús de quatre metodologies diferenciades que podem dividir en dos grups segons les fonts que utilitzem: paleobotàniques i documentals. En el primer grup hi localitzem la pedoantracologia...

‣ Estudio de la estructura y composición de carbonales (Acacia pennatula) en dos estadios de desarrollo. Diseño de protocolo para el seguimiento de la dinámica de la vegetación en el CIEA "El Limón", Estelí (Nicaragua)

Tisey (Grup de recerca); Boada, Martí
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2012 Português
Relevância na Pesquisa
48.4796%
Los carbonales son un tipo de bosque secundario originados por el abandono de un sistema de producción silvopastoril. Estos parches de bosque ocupan una superficie importante de la zona de amortiguamiento de la Reserva Natural del Tisey-La Estanzuela, área del bioma más amenazado del mundo, el Bosque Seco Tropical. La principal especie que compone esta comunidad vegetal es la Acacia pennatula, conocida comúnmente como carbón. Actualmente no hay muchos estudios sobre los carbonales, por lo que el presente proyecto pretende caracterizar la estructura y composición de la comunidad y describir algunos índices ecológicos básicos, en dos estadios diferentes. El análisis de los datos proporciona información de las principales diferencias en cuanto a estructura y composición que tienen lugar en los carbonales. La disminución natural de la densidad de individuos de A. pennatula con los años, parece tener un efecto positivo sobre la diversidad, composición y estructura de la comunidad. En base a estos datos, se ha diseñado un protocolo para realizar un estudio experimental de estas comunidades en el CIEA “El Limón”. En el protocolo, mediante diferentes tratamientos de tala en estadios tempranos, se obtendrán áreas de estudio que presenten un gradiente en la variable densidad de individuos de A. pennatula. El objetivo principal es describir y comparar la estructura...

‣ Change of soil quality due the abandonment of farmland fields during the XXth century in the Iberian Peninsula

Presmanes Justo, Lluc
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
48.277603%

‣ Disentangling the probability of large fire occurrence in Mediterranean forests : management guidelides from a multiscale approach

Lasheras Álvarez, Laura; Brotons, Lluís; Gil Tena, Assumpció; Duane Bernedo, Andrea
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
38.2776%
Fire is one of the main disturbances in Mediterranenan ecosystems. In the recent decades, in Catalonia (NE Spain), the number of fires has decreased while burnt area has increased. This is related to changes in land use, climate and fire suppression policies which influenced horizontal and vertical fuel continuity. From all the factors influencing fire risk only fuel load is manageable by humans. For this reason it is important to understand the role of different land covers and forest structure in fire occurrence. This study aimed to understand the determinants of large fire occurrence at two different scales, 500m and 2000m around the ignition point (local and landscape scale, respectively). A binary logistic regression model was built using ignition points from the period 1989-2012 and considering 1000 control points. Forest structure variables obtained through interpolation techniques throughout Catalonia and land cover types were established as the independent variables at the two considered scales. A risk map for large fire occurrence in Catalonia was also built. Mediterranean pine forests and shrublands were the main variables influencing positively large fire occurrence. Specifically, Mediterranean pine forests with intermediate values of basal area and high understory increased the risk of large fires. Although large fires do not usually start in mixed forests...

‣ L'altra cara del progrés. Estudi multidimensional sobre les conseqüències de les activitats d'explotació intensiva sobre l'ecosistema del manglar i les activitats econòmiques tradicionals a la comunitat de Cumbe, Brasil

Burriel Carranza, Martí; Rossi, Sergio
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
58.500586%
La localitat de Cumbe és una comunitat tradicional que es troba al tram baix del riu Jaguaribe situat a l’estat de Ceará (Brasil) i que ha viscut centenars d’anys a partir de les pràctiques extractives que es porten a terme a l’ecosistema del manglar. Fa 20 anys va aparèixer a la regió una nova economia basada en l’explotació intensiva. L’aqüicultura destinada a la cria de gamba està causant danys severs a l’ecosistema del manglar i perjudicant greument la font d’ingressos de moltes famílies, amenaçant la continuïtat de l’economia local i deteriorant la qualitat de vida de les persones que s’hi dediquen. A partir de l’observació personal i la immersió en aquesta societat s’ha detectat que l’economia tradicional està infravalorada pel govern i per les persones que donen suport a l’aqüicultura. Per aquest motiu s’han creat una sèrie d’indicadors, a partir de les activitats extractives del cranc, que posin en valor aquesta economia tradicional envers la nova economia emergent.; La localidad de Cumbe es una comunidad tradicional que se encuentra en el tramo bajo del río Jaguaribe que se encuentra en el estado de Ceará (Brasil) y que ha vivido centenares de años de las prácticas extractivas que se llevan a cabo en el ecosistema del manglar. Hace 20 años apareció en la región una nueva economía basada en la explotación intensiva. La acuicultura destinada a la cría de camarón está causando daños severos al ecosistema del manglar i perjudicando gravemente la fuente de ingresos de muchas familias...

‣ La geografia i l'estudi dels boscos a Espanya

Vila Subirós, Josep; Gordi Serrat, Josep
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2001 Português
Relevância na Pesquisa
49.547485%
En aquest article es fa un repàs a les aportacions més rellevants que des de la geografia s'han dut a terme en relació amb l'estudi dels boscos a partir de la revisió de les principals revistes espanyoles de geografia, així com actes de congressos i un altre tipus de bibliografia que es remet a la qüestió forestal. També s'hi fa una selecció dels estudis més rellevants centrats en tres temàtiques essencials: la història dels boscos i de la ciència forestal, la descripció de boscos i paisatges, i la gestió forestal.; En este artículo se hace un repaso a las aportaciones más relevantes que desde la geografía se han llevado a cabo con relación al estudio de los bosques a partir de la revisión de las principales revistas españolas de geografía, así como actas de congresos y otro tipo de bibliografía referida a la cuestión forestal. También se hace una selección de los estudios más relevantes centrados en tres temáticas esenciales: la historia de los bosques y de la ciencia forestal, la descripción de bosques y paisajes, y la gestión forestal.; Cet article passe en revue les apports les plus significatifs qui ont été faits dans le domaine de la géographie, par rapport à l'étude des forêts, à partir des principales revues espagnoles de géographie...

‣ Proposta de planificació del mosaic agroforestal del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac : una priorització dels espais oberts agraris a partir d'una integració SIG-AMC (Sistemes d'Informació Geogràfica - Avaluació Multicriteri)

Baró Porras, Francesc; Lobo Aleu, Agustín
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2007 Português
Relevância na Pesquisa
58.441123%

‣ Plant ecophysiological responses to a field experimental drought in the Prades holm oak forest

Ogaya Inurrigarro, Romà
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2004 Português
Relevância na Pesquisa
59.467915%
Consultable des del TDX; A portada: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals , CREAF. CSIC; Títol obtingut de la portada digitalitzada; S'ha muntat un sistema experimental a l'alzinar de Prades per simular la sequera prevista per a les properes dècades al bosc mediterrani. S'ha realitzat el seguiment de la fotosíntesi, la morfologia i demografia foliar, la fenologia i el creixement de les espècies llenyoses dominants. Els resultats mostren una lleugera disminució en les taxes fotosintètiques i l'eficiència fotoquímica, així com una reducció en la quantitat total de fulles quan la disponibilitat hídrica disminueix. Aquestes variacions han comportat un menor creixement diametral dels troncs i una major mortalitat d'individus. Les diferents espècies dominants d'aquest bosc mostren diferents sensibilitats a l'estrès hídric experimental: Quercus ilex i Arbutus unedo han resultat molt més afectades per la sequera que Phillyrea latifolia. La disponibilitat hídrica constitueix un dels factors més determinants del creixement i la distribució de les espècies vegetals mediterrànies. Els models de canvi climàtic preveuen un augment de la temperatura a zones de clima mediterrani, cosa que implicaria un augment en l'evapotranspiració que...

‣ L'explotació de recursos forestals en el nord i en el sud des del punt de vista de la sostenibilitat

Sala Carmona, Aida; Pié Dols, Laia; Ramos Martín, Jesús
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2012 Português
Relevância na Pesquisa
60.55758%
El present projecte té com a objectiu l’estudi de la sostenibilitat de l’explotació forestal que es realitza en l’hemisferi nord i en el sud. Per això, s’han escollit quatre països que disposen, dins de les seves fronteres, de grans extensions boscoses, cada un d’ells amb un tipus de bosc diferent: Brasil (Selva Amazònica), República Democràtica del Congo (Selva Equatorial), Canadà (Bosc Boreal) i Espanya (Bosc Mediterrani). Amb aquests països s’ha realitzat una comparativa tant de forma qualitativa com quantitativa. Pel que fa a l’anàlisi qualitatiu, s’han recollit dades del PIB per càpita dels diferents països de l’any 2010 i les principals metodologies d’explotació forestal que aquests realitzen. Així, els països amb més PIB per càpita eren també els països que utilitzaven mètodes d’explotació menys agressius i es consideren, per tant, els països amb una extracció dels seus recursos més sostenible. En quant a l’anàlisi quantitatiu, s’han utilitzat les dades de PIB per càpita, taxa de desforestació (ha/any) i taxa de creixement del bosc (ha/any) de cada tipus de bosc. Amb aquestes dades s’ha construït un índex, l’índex de sostenibilitat d’extracció, que pretén ser una eina d’estandardització per a la comparativa entre països i/o boscos diferents. El resultat ha estat el mateix en les dues anàlisis.; El presente proyecto tiene como objetivo el estudio de la sostenibilidad de la explotación forestal que se realiza en el hemisferio norte y el sur. Para hacerlo...

‣ Incendis històrics a l'alta muntanya pirinenca : anàlisi dels carbons sedimentaris a la torbera de Montarenyo (Lladorre, Pallars Sobirà)

Bonet Marmí, Mª Alba; Soriano López, Juan Manuel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2011 Português
Relevância na Pesquisa
60.246523%
Les zones europees d’alta muntanya, concretament les mediterrànies, han estat utilitzades des de temps remots per l’ésser humà, a través de l’aprofitament de boscos i prats mitjançant activitats com l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura i la metal·lúrgia. Però, des de fa temps, amb l’abandonament de les àrees rurals, estem davant d’una falta de gestió dels boscos, degut a la pèrdua de les activitats tradicionals. L’objectiu d’aquest treball és el de determinar l’impacte provocat per les societats antigues sobre els boscos, amb la utilització del foc com a eina de gestió, així com l’anàlisi dels processos d’antropització de les zones de muntanya que utilitzaven aquest recurs. En aquest treball l’anàlisi de l’evolució del paisatge es fa mitjançant l’estudi de les comunitats vegetals històriques i la dinàmica d’incendis, a través de dues metodologies basades en testimonis sedimentaris: l’anàlisi de carbons i l’anàlisi del pol·len. El testimoni sedimentari ha estat extret de la torbera ombrotròfica de Montarenyo, situada a la vessant sud dels Pirineus, a la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà. Aquestes dues disciplines han permès indagar en la geohistòria ambiental...

‣ Análisis de la dimensión social y económica de la relación de la comunidad de Cumbe con el manglar y los impactos de la industria camaronera

Kilombo (Grup de recerca); Rossi, Sergio
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2012 Português
Relevância na Pesquisa
48.46956%
Aquest projecte està relacionat amb el titulat “Evaluación ambiental de la acuicultura de camarón sobre el ecosistema manglar en el tramo bajo del río Jaguaribe”, de Sara García Betorz i Aïda Tapia Mercader.; En los últimos años la industria camaronera ha adquirido mucha importancia en Brasil y genera presiones sobre ecosistemas y comunidades tradicionales que viven en equilibrio con su entorno. En Cumbe, una comunidad tradicional del municipio de Aracati, Ceará, Brasil, el ecosistema que rodea a su población es el manglar. Debido a esta fuerte presión, tanto el manglar como los servicios ambientales que la población local se beneficia, están transformándose. En este trabajo, la población local de Cumbe identifica, valora y caracteriza los servicios ambientales que les proporciona el manglar dándole así una vital importancia, que puede servir de precedente para una posible protección. Por otra parte, se hace una aproximación en términos económicos de la pesca artesanal y las granjas de camarón para discutir a corto y a largo plazo cuál es el modelo más sostenible a seguir.; Ens els últims anys la indústria camaronera està agafant molta importància al Brasil i genera pressions sobre ecosistemes i comunitats tradicionals que viuen en equilibri amb el seu entorn. A Cumbe...

‣ Evaluación ambiental de la acuicultura de camarón sobre el ecosistema manglar en el tramo bajo del río Juguaribe

Kilombo (Grup de recerca); Rossi, Sergio
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2012 Português
Relevância na Pesquisa
48.45708%
Aquest projecte està relacionat amb el titulat “Análisis de la dimensión social y económica de la relación de la comunidad de Cumbe con el manglar y los impactos de la industria camaronera”, de Júlia Muntané Carol i Júlia Prat Salvà.; En los últimos años la acuicultura de camarón se ha desarrollado como industria potencial en Brasil y sus actividades generan presiones sobre ecosistemas y comunidades tradicionales que viven en equilibrio con su entorno. En Cumbe, una comunidad tradicional del municipio de Aracati, Ceará, Brasil, el ecosistema que rodea a su población es el manglar. Debido a esta fuerte presión, tanto el manglar como los servicios ambientales de los que la población local se beneficia, están en peligro. Este estudio pretende evaluar las diferencias entre tres áreas de manglar que están afectadas en diferente grado por la presión de las industrias camaroneras. Se evalúan parámetros biológicos y la estructura de los manglares para observar las posibles diferencias y relacionarlas con las diferentes variables.; En els últims anys la indústria camaronera s’ha desenvolupat molt com a indústria potencial al Brasil i aquestes activitats generen pressions sobre ecosistemes i comunitats tradicionals que viuen en equilibri amb el seu entorn. En Cumbe...

‣ Macròfits com a bioindicadors de la conca fluvial d'Alinyà

Ecosalix (Grup de recerca); Alcaraz, Sergi; Petit, Maria; Saludes, Oriol; Zaidín, Laura
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
49.00152%
L’objectiu d’aquest projecte ha sigut analitzar la qualitat de l’aigua a la Conca fluvial d’Alinyà i esbrinar quins són els factors que la determinen. Per fer-ho s’han utilitzat els macròfits (mitjançant l’índex IM) com a bioindicadors de la qualitat dels boscos de ribera i de manera indirecta determinar la qualitat de l’aigua. Es conclou que els factors més influents en els resultats són: la maca de diversitat dels macròfits donada l’època de l’any del mostreig (a la tardor), l’augment de les masses forestals homogeneïtzant el paisatge, les fortes pluges d’enguany i la contaminació puntual al nucli urbà d’Alinyà.; El objetivo de este proyecto ha sido analizar la calidad del agua en la Conca fluvial de Alinyà y descubrir cuáles son los factores que la determinan. Para hacerlo se han utilizado los macrófitos (mediante el índice IM) como bioindicadores de la calidad de los bosques de ribera y de manera indirecta determinar la calidad del agua. Se concluye que los factores más influyentes en los resultados son: la carencia de diversidad de los macrófitos dada la época del año del muestreo (durante el otoño), el aumento de las masas forestales homogeneizando el paisaje, las fuertes lluvias de este año y la contaminación puntual del núcleo urbano de Alinyà.; The objective of this project has been to analyze the quality of the water in the basin of Alinyà and try to discover which determinants are. Macrophytes have been used (by means of IM) like bioindicators of quality of river forest and indirectly determinate the quality of the water. It concludes that the most influents facts in the results are: the absence of macrophyte diversity in consequence of sampling season (during autumn)...

‣ Fragmentation and human disturbances in peri-urban forests effects on vascular flora /

Guirado, Maria
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2006 Português
Relevância na Pesquisa
59.11632%
Consultable des del TDX; A la portada: CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La present tesi analitza els efectes de la fragmentació del bosc i les pertorbacions humanes associades sobre l'estructura, la composició i l'estat de conservació dels boscos en un paisatge peri-urbà mediterrani (la plana del Vallès), tenint en compte factors climàtics, topogràfics, de pertorbació humana i paisatgístics que operen a diverses escales. També es fa especial èmfasi en l'interès dels resultats obtinguts pel que fa a la conservació i la gestió de la biodiversitat forestal en aquestes àrees fortament humanitzades. Més concretament, s'analitzat: - La importància de les variables ambientals, les pertorbacions antròpiques i l'estructura de la clapa i del paisatge sobre el recobriment arbori de Quercus i Pinus. - La importància dels grups de variables esmentades sobre la composició florística de les clapes de bosc de la plana del Vallès. També la resposta individual de cada espècie per tal d'identificar espècies indicadores. - Les preferències antròpiques a l'hora de gestionar i freqüentar les clapes de bosc peri-urbanes en relació a les característiques estructurals d'aquestes. - L'efecte de la mida de la clapa de bosc...

‣ Pla de gestió de la finca Solà i Comes (Bellver de Cerdanya, 2011)

Crespo Sánchez, Marta
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2011 Português
Relevância na Pesquisa
58.517183%
La finca Solà i Comes, situada a la solana del municipi de Bellver de Cerdanya, enfront la serra del Cadí-Moixeró, és un espai natural que combina el paisatge forestal amb un mosaic de prats i pastures, aprofitats per l’activitat ramadera extensiva que es practica a la zona. Les activitat agrícoles i ramaderes són, des de temps enrere, activitats fortament lligades al medi natural: el clima, la geologia i els ecosistemes han determinat els tipus de cultiu i també el tipus de ramaderia. I al seu torn, aquestes activitats han actuat sobre el medi, modelant el paisatge i configurant uns hàbitats amb unes condicions ecològiques molt específiques que mantenen una relació molt intensa amb els hàbitats naturals més propers (com les zones arbustives, marges, bosquets, cursos d’aigua...) i que constitueixen importants extensions del paisatge del nostre país. La diversitat biològica que produeixen aquests espais és essencial per mantenir un equilibri ambiental i obtenir uns recursos dels quals depèn la nostra qualitat de vida i el desenvolupament de bona part de la nostra activitat econòmica. En aquest pla de gestió es vol donar importància no només a la conservació dels hàbitats, sinó també a la principal activitat econòmica que fa possible que aquests hàbitats romanguin igual que fa uns anys: la ramaderia extensiva actualment en fort retrocés a Catalunya i a la resta d’Europa. En el document del pla de gestió es fa una descripció detallada del conjunt de la finca que inclou tots els àmbits...

‣ Sostenibilitat de la fusta al PNAP : certificació FSC a la forest 141

KiForest (Grup de recerca); Arràs Bernadas, Sandra; Casals Pedragosa, Núria; Gil Polo, Laura; Morente Pacheco, Francisco José; Masqué Barri, Pere; Boada, Martí,; Rieradevall, Joan
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2007 Português
Relevância na Pesquisa
48.46956%
Estudiant el sistema de certificacions, concretament el PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) i el FSC (Forest Stewardship Council), s’ha analitzat la forest CUP 141 (catalogada d'utilitat pública) Sarredo-Manyero per a identificar-ne les mancances documentals en el Projecte d’Ordenació del PNAP (Parc Natural de l’Alt Pirineu). Dels resultats se’n desprèn un major grau de sostenibilitat del sistema FSC enfront del PEFC, fet que ha estat decisiu en l’elecció del primer com a certificació a estudiar al parc. Per altra banda, s’han constatat les discrepàncies existents quant a política forestal entre propietaris de les forests i l’administració del parc. Aquest fet té una incidència negativa si es vol revitalitzar el sector de la fusta a la zona. Finalment, i un cop avaluada la documentació de la CUP 141 amb els estàndards del sistema FSC, s’ha detectat que caldria completar aproximadament el 40% de la documentació necessària per a obtenir la certificació. Per tant, s’ha dissenyat un Protocol que serveixi de guia per a un nou Projecte d’Ordenació i que permeti obtenir la certificació de les forests del parc.; Partiendo del objetivo de estudiar el sistema de certificaciones, concretamente el PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) y el FSC (Forest Stewardship Council)...