Página 1 dos resultados de 4 itens digitais encontrados em 0.042 segundos
Resultados filtrados por Publicador: Universidade da Corunha

‣ Estudio de la comercialización de combustibles de automoción en Galicia en el período 1975-2010 : evolución del tipo de combustible y de la red de distribución

Sánchez Fernández, Blanca
Fonte: Universidade da Corunha Publicador: Universidade da Corunha
Tipo: Tese de Doutorado
Português
Relevância na Pesquisa
39.237207%
[Resumo] En España en 1972 promúlgase a Lei 38/1972, de Protección do Ambiente Atmosférico que pode ser considerada como o inicio ou arranque da necesidade de controlar a calidade dos combustibles e carburantes e de establecer, ao respecto, normas de obrigado cumprimento. No período comprendido entre 1975 e 2010, estúdase: -A evolución sufrida polas especificacións dos combustibles de automoción, gasolinas e gasóleos clase A, para adaptarse ás limitacións impostas pola necesidade de cumprir certos obxectivos ambientais e tecnolóxicos, a través da lexislación existente para o efecto. -O sistema de distribución e comercialización de combustibles de automoción na Comunidade Autónoma de Galicia; centrándose para iso en Estacións de Servizo e Centros de Distribución, puntos de distribución máis próximos ao usuario final. -A evolución do prezo das gasolinas e os gasóleos clase A. -Se na Comunidade Autónoma de Galicia se deu cumprimento ao requisito: Mostraxe e Análise, establecido no Real Decreto 1700/2003 e seguintes, en relación ao control de calidade dos combustibles comercializados no seu territorio.; [Resumen] En España en 1972 se promulga la Ley 38/1972, de Protección del Ambiente Atmosférico que puede ser considerada como el inicio o arranque de la necesidad de controlar la calidad de los combustibles y carburantes y de establecer...