Página 1 dos resultados de 10 itens digitais encontrados em 0.003 segundos

‣ Història local, patrimoni i associacionisme a Catalunya

Hachuel, Esther
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 Português
Relevância na Pesquisa
70.028394%
Les vinculacions entre el patrimoni i l’associacionisme són, a casa nostra, molt evidents. Només cal recordar, a tall d’exemple, el paper del Centre Excursionista de Catalunya en la detecció i conservació de monuments prehistòrics i jaciments arqueològics, entre finals del segle XIX i el XX. Ara bé, més enllà d’aquesta constatació o d’altres de similars que es poden fer, observem en els darrers trenta anys com la relació entre associacionisme i patrimoni ha pres una dimensió complexa: el nombre d’associacions que des d’una o altra perspectiva tenen el patrimoni en l’objecte de mira s’ha incrementat notablement; el seu perfil és cada cop més divers, com també ho són les formes d’actuació que els permeten assolir objectius patrimonialistes. I ben bé en paral·lel (però no de manera aliena) observem com el concepte de patrimoni s’ha anat eixamplant fins a abastar elements relacionats amb la vida quotidiana i les classes populars. De tot plegat es proposa una anàlisi a la llum dels grans esdeveniments polítics (com la construcció d’Europa); de factors econòmics (com el boom immobiliari o les possibilitats turístiques del patrimoni); de factors socials (com el nymbisme i la pèrdua d’elements d’identitat de les grans urbs)...

‣ L’esquí al Pirineu Occidental (1919-1956) : una història dels orígens de l'esquí a Catalunya

Torrebadella Flix, Xavier
Fonte: Bellaterra Publicador: Bellaterra
Tipo: Relatório Formato: application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
69.31392%
Aquest estudi presenta una història inèdita dels orígens de l'esquí al Pirineu de Lleida (Valls d’Àneu i Val d’Aran). Principalment a través de les fonts documentals primàries i d’algunes entrevistes amb profunditat, es construeix un relat descriptiu que aprofundeix al voltant de les primeres estacions d'esquí al Pirineu Occidental, d'abans i després de la Guerra Civil espanyola (1919-1956).

‣ Butlletí de l'Associació d'Excursions Catalana

Fonte: Barcelona : Impremta Renaixensa, Publicador: Barcelona : Impremta Renaixensa,
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em /1890/1878 Português
Relevância na Pesquisa
69.233237%
Descripció del recurs: el 22 juny 2009.; Revista publicada per l’Associació d’Excursions Catalana (AEC) amb caràcter mensual des de novembre de 1878 fins el desembre de 1891, formada per dotze volums. És un extraordinari testimoni del primer moviment de l’excursionisme català que tracta temes relacionats amb la història de les arts i el patrimoni monumental, amb descripcions literàries de diversos monuments del país amb imatges gràfiques; Revista publicada por 'Asociació d'Excursions Catalana' (AEC) con carácter mensual desde noviembre de 1878 hasta diciembre de 1891, formada por doce volúmenes. Es un extraordinario testimonio del primer movimiento del excursionismo catalán, donde se tratan temas relacionados con la historia de las artes y el patrimonio monumental, con descripciones literarias de diversos monumentos del país con sus imágenes gráficas; Magazine published by the Excursionist Centre of Catalonia (AEC) on a monthly basis from November 1878 to December 1891 consisting of twelve volumes. It is a remarkable testimony of the first Catalan hiking movement which covers issues related to the history of the arts and monumental heritage with literary descriptions of various monuments in the country accompanied by graphic images

‣ Monografia de la casa palau y museu del Exc. Sr. D. Eusebi Güell y Bacigalupi ab motiu de la visita oficial feta per lo Centre /

Puiggarí i Llobet, Josep,; Güell, Eusebi,
Fonte: Barcelona : Impr. y Llibr. de l'Avenç, Publicador: Barcelona : Impr. y Llibr. de l'Avenç,
Tipo: Llibres electrònics; info:eu-repo/semantics/book Formato: application/pdf
Publicado em //1894 Português
Relevância na Pesquisa
111.5996%
A la part sup. de la port.: Centre Excursionista de Catalunya; Menció de responsabilitat obtinguda del final del document; Forma part del projecte: Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (UAB); Localització de l'original: Biblioteca de Catalunya; Monografia de la casa-palau i museu d’Eusebi Güell i Bacigalupi. Memòria descriptiva escrita per Josep Puiggarí (1821-1903) amb motiu de la visita que van fer els membres del Centre Excursionista de Catalunya a l’edifici. L'obra conté fotografies d’algunes estances i de les peces més destacades de la col·lecció; Monografía de la casa-palacio y museo de Eusebi Güell Bacigalupi. Memoria descriptiva escrita por Josep Puiggarí (1821-1903) con motivo de la visita que hicieron los miembros del Centro Excursionista de Cataluña en el edificio. La obra ilustrada con fotografías de algunas estancias y de las piezas más destacadas de la colección; Monograph on the palace-house and museum of Eusebi Güell Bacigalupi. Descriptive memory written by Josep Puiggarí (1821-1903) on the occasion of the visit made by members of the Centro Excursionista de Cataluña at the building. Illustrated with photographs of some rooms and the most outstanding exhibits of the collection

‣ La Real capilla de Santa Agueda del palacio de los reyes de Aragón, en Barcelona : notas histórico-críticas /

Bassegoda, Bonaventura,; Joarizti,; Mariezcurrena i Corrons, Heribert
Fonte: Barcelona : Tipografía á C. de F. Giró, Publicador: Barcelona : Tipografía á C. de F. Giró,
Tipo: Llibres electrònics; info:eu-repo/semantics/book Formato: application/pdf
Publicado em //1895 Português
Relevância na Pesquisa
99.54322%
A la part superior de la port.: Asociación de Arquitectos de Cataluña; Forma part del projecte: Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (UAB); Localització de l'original: Centre Excursionista de Catalunya; Portada a 2 tintes; Monografia de la Reial Capella de Santa Àgueda. Memòria descriptiva histórico artística amb dibuixos de la planta, l’alçat, seccions i detalls del conjunt arquitectònic.Forma part de la col·lecció d’obres editades per la institució professional Asociación de Arquitectos de Cataluña, promotora del patrimoni arquitectònic català, a partir dels estudis realitzats pels propis membres de l’Associació, que després ‘verificaven’ amb excursions als edificis estudiats; Monografía de la Real Capilla de Santa Àgata. Memoria descriptiva histórico artística con dibujos de la planta, el alzado, secciones y detalles del conjunto arquitectónico.Forma parte de la colección de obras editadas por la institución profesional Asociación de Arquitectos de Cataluña, promotora del patrimonio arquitectónico, a partir de los estudios realizados por los propios miembros de la Asociación, quienes después 'verificaban' con excursiones a los edificios estudiados; Monograph on the Royal Chapel of St. Agatha descriptive historical and artistic memory with drawings of the plant...

‣ Castillo de Vilassar : memoria descriptiva /

Buïgas i Monravà, Gaietà,
Fonte: Barcelona : Tipografía de Fidel Giró, Publicador: Barcelona : Tipografía de Fidel Giró,
Tipo: Llibres electrònics; info:eu-repo/semantics/book Formato: application/pdf
Publicado em //1886 Português
Relevância na Pesquisa
99.54276%
A port.: Leida en la excursión hecha al castillo por la Asociación en 6 de diciembre de 1885; A la part superior de la port.: Asociación de Arquitectos de Cataluña; Forma part del projecte: Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (UAB); Localització de l'original: Centre Excursionista de Catalunya; Monografia del Castell de Vilassar. Memòria descriptiva histórico artística amb dibuixos de la planta, l’alçat, seccions i detalls del conjunt arquitectònic.Forma part de la col·lecció d’obres editades per la institució professional Asociación de Arquitectos de Cataluña, promotora del patrimoni arquitectònic, a partir dels estudis realitzats pels propis membres de l’Associació que després ‘verificaven’ amb excursions als edificis estudiats; Monografía del Castillo de Vilassar. Memoria descriptiva histórico artística con dibujos de la planta, el alzado, secciones y detalles del conjunto arquitectónico.Forma parte de la colección de obras editadas por la institución profesional Asociación de Arquitectos de Cataluña, promotora del patrimonio arquitectónico, a partir de los estudios realizados por los propios miembros de la Asociación, quienes después 'verificaban' con excursiones a los edificios estudiados; Monograph on Vilassar Castle...

‣ El Arte en la sociedad /

Martí y de Cardeñas, José de,
Fonte: Barcelona : Librería de Juan y Anonio Bastinos, Publicador: Barcelona : Librería de Juan y Anonio Bastinos,
Tipo: Llibres electrònics; info:eu-repo/semantics/book Formato: application/pdf
Publicado em //1887 Português
Relevância na Pesquisa
78.930684%
Forma part del projecte: Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (UAB); Localització de l'original: Centre Excursionista de Catalunya; Tractat teòric sobre la funció de l’art a la societat, escrit per José Martí Cardeñas (?-1904); Tratado teórico sobre la función del arte en la sociedad, escrito por José Martí Cardeñas (?-1904); Theoretical treatise on the role of art in society, written by José Martí Cardeñas (?-1904)

‣ Monasterio de Santas Creus (Tarragona) : memoria descriptiva /

Pons i Trabal, Joan Baptista,
Fonte: Barcelona : Tipografía de Balmas, Casamajó y Compa., Publicador: Barcelona : Tipografía de Balmas, Casamajó y Compa.,
Tipo: Llibres electrònics; info:eu-repo/semantics/book Formato: application/pdf
Publicado em //1896 Português
Relevância na Pesquisa
99.34359%
Forma part del projecte: Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (UAB); Localització de l'original: Centre Excursionista de Catalunya; A la part superior de la port: Asociación de Arquitectos de Cataluña; Monografia del Monestir de Santes Creus. Memòria descriptiva, històrico artística amb dibuixos de la planta, l’alçat, seccions i detalls del conjunt arquitectònic.Forma part de la col·lecció d’obres editades per la institució professional Asociación de Arquitectos de Cataluña, promotora del patrimoni arquitectònic català, a partir dels estudis realitzats pels propis membres de l’associació, que verificava amb excursions als edificis estudiats; Monografía del Monasterio de Santes Creus. Memoria descriptiva, histórico artística con dibujos de la planta, el alzado, secciones y detalles del conjunto arquitectónico.Forma parte de la colección de obras editadas por la institución profesional Asociación de Arquitectos de Cataluña, promotora del patrimonio arquitectónico catalán a partir de los estudios realizados por los propios miembros de la asociación, quienes después verificaban con excursiones a cada uno de los edificios estudiados; Monograph on Santes Creus Monastery, descriptive historical and artistic memory with drawings of the plant...

‣ La Catedral de Ciudad Rodrigo : memoria descriptiva /

Cabello y Lapiedra, Luis María,
Fonte: Barcelona : Impr. y lit. de Henrich y C.ª, Publicador: Barcelona : Impr. y lit. de Henrich y C.ª,
Tipo: Llibres electrònics; info:eu-repo/semantics/book Formato: application/pdf
Publicado em //[1899] Português
Relevância na Pesquisa
99.34462%
A la part superior de la port.: Asociación de Arquitectos de Cataluña; Data probable obtinguda del final del document; Forma part del projecte: Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (UAB); Localització de l'original: Centre Excursionista de Catalunya; Monografia de la Catedral de Ciudad Rodrigo. Memòria descriptiva històrico artística amb dibuixos de la planta, l’alçat, seccions i detalls del conjunt arquitectònic. Forma part de la col·lecció d’obres editades per la institució professional Asociación de Arquitectos de Cataluña, promotora del patrimoni arquitectònic, a partir dels estudis dels propis membres de l’Associació; Monografía de la Catedral de Ciudad Rodrigo. Memoria descriptiva histórico artística con dibujos de la planta, el alzado, secciones y detalles del conjunto arquitectónico.Forma parte de la colección de obras editadas por la institución profesional Asociación de Arquitectos de Cataluña, promotora del patrimonio arquitectónico, a partir de los estudios de los propios miembros de la Asociación; Monograph on Ciudad Rodrigo Cathedral, descriptive historical and artistic memory with drawings of the plant, the elevation, sections and architectural details.Part of the collection of works published by the professional institution Asociación de Arquitectos de Cataluña...

‣ Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya

Fonte: Barcelona : CEC, Publicador: Barcelona : CEC,
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf;
Publicado em /1938/1891 Português
Relevância na Pesquisa
171.92533%
Publicació periòdica editada pel Centre Excursionista de Catalunya (CEC) entre 1891 i 1938, de periodicitat temporalment irregular; Publicación periódica editada por el Centre Excursionista de Catalunya (CEC) entre 1891 y 1938, de periodicidad temporalmente irregular; Monthly periodical published by the Centre Excursionista de Catalunya (CEC) between 1891 and 1938, but temporary irregular