Página 1 dos resultados de 2663 itens digitais encontrados em 0.004 segundos

‣ Foto de estudi, detállese la delicadeza de los boleros de la blusa de este bebe; 200589; 200589

Fonte: Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero Publicador: Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero
Tipo: historicalDocument; other; Documento histórico Formato: JPEG; 14X9.5
Português
Relevância na Pesquisa
26.801477%
Foto de estudi, detállese la delicadeza de los boleros de la blusa de este bebe. 1958; El Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca es responsabilidad de la Biblioteca Departamental del Valle Jorge Garcés Borrero, por convenio de cooperación suscrito con la Secretaria del Cultura Departamental, con el fin de aunar esfuerzos para su conservación, preservación y divulgación del Archivo entre la comunidad Vallecaucana, especialmente entre los estudiantes e investigadores que visitan la Biblioteca, propiciando el su uso y consulta permanente. La universidad Icesi es un colaborador en el proceso de difusión, facilitando la tecnología que permite la consulta de las imágenes.; Valle del Cauca, Gobernación; Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca - Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero; Foto de estudi, detállese la delicadeza de los boleros de la blusa de este bebe. 1958; Personajes: Juan Fernando Burgos; Tipo de fotografía: COLOR; Lugar de la toma: B / GRANADA

‣ Foto de estudi, detállese la delicadeza de los boleros de la blusa de este bebe; 200589; 200589

Fonte: Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero Publicador: Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero
Tipo: historicalDocument; other; Documento histórico Formato: JPEG; 14X9.5
Português
Relevância na Pesquisa
26.801477%
Foto de estudi, detállese la delicadeza de los boleros de la blusa de este bebe. 1958; El Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca es responsabilidad de la Biblioteca Departamental del Valle Jorge Garcés Borrero, por convenio de cooperación suscrito con la Secretaria del Cultura Departamental, con el fin de aunar esfuerzos para su conservación, preservación y divulgación del Archivo entre la comunidad Vallecaucana, especialmente entre los estudiantes e investigadores que visitan la Biblioteca, propiciando el su uso y consulta permanente. La universidad Icesi es un colaborador en el proceso de difusión, facilitando la tecnología que permite la consulta de las imágenes.; Valle del Cauca, Gobernación; Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca - Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero; Foto de estudi, detállese la delicadeza de los boleros de la blusa de este bebe. 1958; Personajes: Juan Fernando Burgos; Tipo de fotografía: COLOR; Lugar de la toma: B / GRANADA

‣ Mythographus homericus estudi i edició comentada /

Pagés i Cebrián, Joan; Cuartero, Francesc J.
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2007 Português
Relevância na Pesquisa
26.801477%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Sota la denominació de Mythographus Homericus la literatura papirològica especialitzada ha anat aplegant una sèrie de fragments papiracis que coincideixen parcialment amb segments de text d'alguns escolis a Homer, principalment del corpus dels escolis menors (Scholia Minora), també anomenats escolis D arran de l'atribució errònia al gramàtic tardohel·lenístic Dídim. Aquesta col·lecció de testimonis presenta un seguit de característiques formals i de contingut que els confereixen una innegable coherència i unitat. Abans de la publicació de tots aquests testimonis papiracis ja Johannes Panzer va postular la pertinença de tot o bona part del material mitogràfic, les anomenades historiae fabulares que es detecten en els escolis D i altres corpora escoliogràfics, a una única obra perduda. Fou precisament Panzer qui encunyà la denominació de Mythographus Homericus per a aquest arquètip. La idea fou recuperada per Pfeiffer els anys trenta del segle passat, qui posà en relació la tesi de Panzer amb la col·lecció de papirs mitogràfics dependents de lemmata homèrics, i consagrà la denominació de Mythographus Homericus per a tots aquells fragments papiracis que presenten les mateixes característiques i que ofereixen coincidències irrefutables amb les parts mitogràfiques dels escolis menors a Homer. La tesi de Panzer fou...

‣ Estudi de susceptibilitat per la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica d'una població fumadora. Lluita contra l'infradiagnòstic des de l'Atenció Primària

Llordés Llordés, Montserrat
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2011 Português
Relevância na Pesquisa
27.101724%
La malaltia pulmonar obstructiva crònica ( MPOC ) caracteritzada per la presència d' obstrucció crònica i poc reversible del flux aeri, és una malaltia prevenible i tractable. L' etiologia més freqüent en el nostre medi és el tabac. És causa freqüent de morbi mortalitat i una important causa de ingrés hospitalari en la nostra àrea, sent en la fase final quan la malaltia genera més despesa al sistema sanitari. No totes les persones fumadores acaben desenvolupant MPOC, cal una susceptibilitat genètica i la concurrència d' una sèrie de factors afavoridors ( paquets-any acumulats, envelliment, exposició laboral o ambiental a tòxics respiratoris...) Es coneguda en la literatura l' existència d' un infradiagnòstic de la malaltia, en part per la desconeixença de la importància de determinats símptomes per part de la població i en part perquè els professionals no busquem prou la malaltia. Una base important en la lluita contra la malaltia és la detecció precoç. Per tal de tenir ben estudiada a la nostra població i mirar de frenar el creixement de la MPOC, vam decidir fer un estudi de cribratge, en l' àmbit de l' atenció primària , en la població més susceptible de tenir la malaltia , realitzant una enquesta validada de símptomes respiratoris i exposició laboral i una espirometria a totes les persones del CAP majors o iguals a 45 anys ( en l' any 2006) que en la seva història informatitzada constaven com a fumadors i exfumadors. El fet de fer l' espirometria en el CAP va facilitar la participació dels pacients...

‣ Autosuficiència energètica. Estudi pilot a Alinyà (Alt Urgell)

Effisense (Grup de recerca); Cilimingras, Enrique; Fontanillas, Alejandro; Hernández, Víctor; Jové, Aleix
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
26.940054%
A aquest estudi s'ha analitzat si és viable l'autosuficiència energètica en base a un estudi pilot al nucli rural d'Alinyà aprofitant els recursos naturals de la zona. S'ha realitzat un estudi del consum energètic de la població i s'ha comparat amb el potencial de producció energètica dels recursos renovables locals incloent energia provinent de la biomassa i aprofitada en calderes individuals per a cada habitatge, energia solar en teulades i energia hidroelèctrica a partir de centrals minihidràuliques restaurades ja existents. També s’ha realitzat un anàlisi per detectar possibles factors d’ineficiència energètica i a partir d’aquí, proposar una sèrie de mesures per corregir aquesta. S'han comptabilitzat les emissions de CO2 derivades del consum energètic i les proporcions que representa cada tipus de font energètica sobre el total del nucli.; En este estudio se ha analizado si es viable la autosuficiencia energética en base a un estudio piloto del núcleo rural de Alinyà aprovechando los recursos naturales de la zona. Se ha realizado un estudio del consumo energético de la población y se ha comparado con el potencial de producción energética de los recursos renovables locales incluyendo energía proveniente de la biomasa aprovechada en calderas individuales para cada vivienda...

‣ Estudi de la malaltia pulmonar obstructiva crònica en l'àmbit d'atenció primària de salut impacte d'un programa d'educació mèdica dirigit als professionals sanitaris /

Monteagudo Zaragoza, Mònica
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
27.033926%
El treball d'aquesta tesi consisteix en proporcionar una visió global dels pacients amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) i avaluar l'efectivitat d'un programa d'educació mèdica integral dirigit als professionals sanitaris d'Atenció Primària de Salut (APS) comparat amb la pràctica habitual. Aquesta tesi fa una incursió en el diagnòstic, el maneig i l'estat de salut dels pacients amb MPOC i pretén aportar a través de tres estudis publicats en revistes d'impacte un coneixement més profund sobre l'ús de l'espirometria, l'impacte de programes d'educació integral en metges i infermeres dels pacients amb MPOC i l'evolució de la qualitat de vida dels pacients MPOC al llarg del temps dins l'àmbit d'APS. El primer estudi es dedica a conèixer l'estat d'utilització de l'espirometria en l'atenció dels malalts amb MPOC. Com a aportació més important indica la infrautilització de l'espirometria dins l'àmbit d'APS. La seva realització durant el seguiment no es va associar a unes pautes diferents de tractament ni a un abordatge més complet de la malaltia. A més, es va observar variabilitat significativa en la realització d'espirometries diagnòstiques entre els diferents centres d'APS. Tot i que darrerament s'ha difós molt l'ús de l'espirometria en el primer nivell assistencial...

‣ Estudi dinàmic de processos de transferència i eliminació d'hidrogen acoblament amb l'entorn /

Vendrell Romagosa, Oriol
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2005 Português
Relevância na Pesquisa
27.033926%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; El treball de tesi es troba agrupat en 5 capítols a part de la introducció. El títol del treball fa referència a l'«entorn» i com s'acobla amb el moviment de l'àtom(s) d'hidrogen, ja sigui en reaccions de transferència o d'eliminació. Per «entorn» s'entendrà en aquest treball qualsevol conjunt de coordenades a part de les que descriuen explícitament el moviment dels àtoms més lleugers. Al llarg dels diversos capítols de la tesi s'anirà explorant, entre d'altres qüestions, l'efecte que exerceix aquest entorn sobre l'evolució dels graus de llibertat amb massa lleugera associada, intentant d'esbrinar-ne els detalls mecanístics. En la realització dels diferents estudis s'empraran diverses metodologies dinàmiques, les més adequades en cada situació. Concretament, s'estudiaran dos processos de transferència protònica intramolecular fotoinduïda. El primer d'ells, l'estudi de l'acoblament entre la rotació del grup metil i la transferència protònica a la molècula de 5metiltropolona (capítol 2), es basa en una resolució exacta de l'equació d'Schrödinger nuclear independent del temps per a un model del sistema. D'aquesta manera es pretén obtenir informació detallada dels estats vibracionals de més baixa energia sobre la superfície d'energia potencial corresponent a l'estat electrònic excitat singlet de més baixa energia. Aquesta informació ens ajudarà a entendre la relació existent entre el procés de transferència protònica i el procés de rotació interna del grup metil. El problema nuclear es solucionarà numèricament utilitzant una representació discreta (DVR). També s'estudiarà la transferència protònica intramolecular en estat excitat a la molècula de 2-(2fi-hidroxifenil)-4-metiloxazole (HPMO) (capítol 3)...

‣ Estudi del compostatge de residus sòlids orgànics optimització de la mescla inicial i seguiment de paràmetres d'activitat biològica del procés /

Gea Leiva, Ma. Teresa
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2006 Português
Relevância na Pesquisa
26.940054%
Consultable des del TDX; A portada: Escola Universitària Politècnica del Medi Ambient; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La tesi doctoral, presentada com a compendi de publicacions, inclou 6 articles on es presenten diferents aspectes de l'estudi de les tècniques de compostatge i co-compostatge i és el primer pas en la posada en marxa d'una nova linia de recerca en aquest camp a l'Escola Universitària Politècnica del Medi Ambient (EUPMA). Amb l'objectiu d'estudiar la viabilitat de les tècniques de compostatge i co-compostatge aplicades com eines de tractament i estabilització de residus orgànics, s'ha dissenyat, construït i validat un sistema de compostatge a escala laboratori i una planta pilot en els laboratoris de l'EUPMA. S'ha desenvolupat i implementat una metodologia, basada en el disseny d'experiments, per a l'estudi sistemàtic del procés, aplicable a l'estudi de la compostabilitat i co-compostabilitat de diferents residus i especialment útil per determinar la barreja òptima inicial en els estudis de co-compostabilitat. Aquesta metodologia també ha permés obtenir la descripció del procés en funció de diferents paràmetres físics estudiats. En aquest sentit és especialment rellevant la relació descrita entre la mida de partícula de l'agent estructurant i la relació volumètrica d'estructurant a afegir al residu orgànic i la provada interrelació entre aquests dos paràmetres. El treball experimental realitzat s'ha centrat principalment en l'estudi del compostatge de fangs d'estació depuradora (urbana i industrial) i també inclou estudis amb altres residus orgànics: residus de la indústria vinícola...

‣ Estudi de la resistència i la susceptibilitat genètica a la leishmaniosi canina

Sánchez i Robert, Elisenda
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2008 Português
Relevância na Pesquisa
26.940054%
Consultable des del TDX; Descripció del recurs: el 8 octubre 2008; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La leishmaniosi canina és una zoonosi causada pel paràsit Leishmania infantum, sent el gos el principal reservori. És endèmica de la conca Mediterrània, de l'orient Mitjà i d'Amèrica del Sud arribant la prevalença de la infecció en aquestes zones al 67%. A més, és una malaltia en expansió ja que recentment s'han descrit casos als Estats Units i Regne Unit. L'objectiu d'aquesta tesi és l'estudi de la base molecular de la resistència i la susceptibilitat a la leishmaniosi visceral canina (CVL) des de dues vessants diferents, l'estudi del polimorfisme de 12 gens candidats i el MHC de classe II i el perfil immunològic en l'establiment de la infecció i en la posterior evolució de la malaltia. S'han caracteritzat 22 nous SNPs pel gen Slc11a1, que està involucrat en la primera barrera de defensa de l'organisme contra els paràsits, a part de tenir múltiples efectes pleotròpics que influencien la resposta immunitària posterior. Un estudi cas-control format per 164 gossos de 19 races, on s'han analitzat 24 polimorfismes per aquest gen, ens ha permès identificar 3 SNPs significatius: A4549G localitzat a l'intró 6...

‣ Estudi computacional de mecanismes de reacció en sistemes organometàl·lics

Nova Flores, Ainara
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2008 Português
Relevância na Pesquisa
26.940054%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La utilització de la química computacional com una eina addicional en l'estudi de mecanismes de reacció està esdevenint una pràctica cada cop més habitual. Aquesta tècnica es pot utilitzar per determinar el mecanisme d'una reacció per a la qual no es tenen prou dades experimentals, però també per donar suport o descartar un mecanisme concret. En aquesta tesi es presenten tres treballs que exemplifiquen cadascuna d'aquestes situacions. Per una banda s'ha estudiat el mecanisme d'isomerització d'al·lilamina a enamina catalitzat pel complex [(BINAP)Rh]+. Amb aquest estudi es descarta el mecanisme N-triggered proposat per Noyori i col·laboradors, i es proposa un nou mecanisme al·lílic que a diferència de l'anterior esta d'acord amb les dades experimentals. Per altra banda s'ha estudiat el mecanisme de la reacció del complex [(dppp)2Pt2H3]+ amb tiofè. Aquest estudi ha permès determinar perquè en aquesta reacció addicionalment al trencament del enllaç C-S que dóna al complex [(dppp)Pt(SC4H4-C,S)], es forma el complex [(dppp)2Pt2(μ-SC4H5-C,S)], producte de l'activació C-S i parcial hidrogenació del tiofè, observat per primera vegada amb aquest sistema. Finalment s'ha realitzat l'estudi teòric dels mecanismes cíclic i obert proposats pel procés de transmetal·lació en la reacció de Stille utilitzant [L2Pd(Ph)(X)] (L=PH3...

‣ Estudi citogenètic i molecular de pacients afectes de retinoblasma esporàdic i familiar

Triviño i Palomares, Emma
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2002 Português
Relevância na Pesquisa
26.940054%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; El Retinoblastoma és el tumor intraocular maligne més freqüent en l'edat pediàtrica, amb una incidència d'entre 1/16.000 i 1/25.000 nascuts vius. És hereditari en el 40% dels casos, amb una segregació de caràcter autosòmic dominant, i no hereditari en el 60%. Per a determinar si un pacient presenta la forma hereditària o no hereditària de la malaltia, cal un diagnòstic genètic, pel que l'objectiu principal d'aquest treball va ser l'establiment d'un protocol de diagnòstic addient. Es va realitzar un estudi citogenètic i d'hibridació in situ fluorescent, i un estudi molecular, utilitzant les tècniques de detecció directa de mutacions per PCR i digestió enzimàtica, la tècnica de SSCP, i la seqüenciació automàtica. Es va portar a terme d'altra banda un estudi indirecte per anàlisi de lligament, en famílies amb al menys dues generacions d'individus afectes A partir d'aquest treball s'han obtingut els resultats i conclusions següents: 1.- Mitjançant l'estudi citogenètic s'ha detectat un 4,2% d'anomalies constitucionals que justifiquen el fenotip dels pacients 2.- Mitjançant FISH s'han detectat mutacions constitucionals en el 14,3% dels individus estudiats...

‣ L'Info K, una eina de la televisió educativa. Estudi de l'agenda mediàtica de l'informatiu infantil

Vilardaga Mata, Maria
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
36.801477%
El present treball descriu i comprèn el gènere informatiu especialitzat en nens a partir del cas empíric de l’Info K. La recerca es basa en un anàlisi de contingut sobre els assumptes que composen l’escaleta del programa i el posterior estudi avaluador del noticiari com a instrument de la televisió educativa. Per fer-ho, la investigació aplica els indicadors de qualitat d’espais audiovisuals dirigits a la infància i el primer nivell de la teoria de l’agenda-setting. L’Info K és una bona eina formativa de la televisió, però transmet patrons temàtics que podrien alterar la percepció de la realitat dels més petits.; El presente trabajo describe y comprende el género informativo especializado en niños a partir del caso empírico del Info K. La investigación se basa en un análisis de contenido sobre los asuntos que componen la escaleta del programa y el posterior estudio evaluador del telediario como instrumento de la televisión educativa. Para hacerlo, aplica los indicadores de calidad de espacios audiovisuales dirigidos a la infancia y el primer nivel de la teoría de la agenda-setting. El Info K es una buena herramienta formativa, pero transmite patrones temáticos que podrían alterar la percepción de la realidad de los más pequeños.; The following work describes and comprises children’s specialized news from the empirical case of Info K. The research is based on a content analysis on the issues that make up the program agenda and the subsequent evaluation study of the news as an instrument of educational television. To do this...

‣ Estudi exploratori per a la reconstrucció de temperatures de l'aigua i de l'aire en la conca central del llac Baikal (Sibèria) en els últims 40000 anys

Cuesta Abil, Nereo; Rosell Melé, Antoni
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2009 Português
Relevância na Pesquisa
27.033926%
Aquest estudi consisteix en un anàlisi exploratori que té per objectiu principal la realització d’una reconstrucció de la temperatura de l’aigua i l’aire del llac Baikal durant els últims 40.000 anys. El treball s’ha dut a terme mitjançant l’ús de les proxys de reconstrucció de la temperatura y la utilització dels mètodes TEX86, MAAT, i la d’aportació de matèria orgànica d’origen terrestre, el BIT, aplicant-les a la mostra VER93-2 st GC-24, extreta pel Baikal Drilling Project a la conca central, amb l’objectiu de fer una aportació de dades paleoclimàtiques per tal d’aconseguir una millora en les interpretacions de futurs esdeveniments climàtics, i d’identificar esdeveniments climàtics sobtats, tals com els Heinrich events i els Youngers Dryas. Abans de la realització de l’anàlisi de les mostres s’ha dut a terme una extrapolació de l’edat en el testimoni, degut a que l’edat del core BDP VER93-2.st.GC-24 havia estat extrapolada fins a 277,5 cm de profunditat i en el present estudi s’ha ampliat l’anàlisi fins als 460 cm. de profunditat. Un cop obtinguts els resultats s’ha realitzat un càlcul de precisió i reproductibilitat per tal de conèixer una estimació quantitativa de la variabilitat de les dades obtingudes en les diferents proxys...

‣ Estudi per la implantació d'un ERP en una empresa d'aplicació de pintura industrial i decorativa

Baños García, Miguel Ángel; Sánchez Castelló, José María
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2009 Português
Relevância na Pesquisa
27.101724%
La implantació d'un sistema ERP no és senzilla, requereix grans esforços i una bona administració a més de considerar molts altres aspectes per arribar a tenir èxit. Per aquest motiu, la presa de requeriments en aquest tipus de projectes esdevé pedra angular. A Estudi per la implantació d'un ERP en una empresa d'aplicació de pintura industrial i decorativa es realitza un estudi detallat de l'organització de l'empresa amb la finalitat de trobar els requeriments d'aquesta, seguidament es realitza un estudi de tres sistemes ERP per acabar trobant la solució que millor encaixa en les necessitats de l'empresa.; La implantación de un sistema ERP no es sencilla, requiere grandes esfuerzos y una buena administración además de considerar otros muchos aspectos para llegar a tener éxito. Por este motivo, la toma de requerimientos en este tipo de proyectos es la piedra angular. En "Estudi per la implantació d'un ERP en una empresa d'aplicació de pintura industrial i decorativa" se realiza un estudio detallado de la organización de la empresa con el fin de encontrar los requerimientos de esta, seguidamente se realiza un estudio de tres sistemas ERP para acabar encontrando la solución que mejor encaja en las necesidades de la empresa.; The implementation of an ERP system is not simple...

‣ Realment l'escola adoctrina en continguts històrics? : estudi de cas a l'escola Lluís Millet

Ahufinger Sanclemente, Nadia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
36.940054%
L'estudi de cas que es presenta a continuació s'ha fet durant el curs 2012-2013. El treball parteix de la pregunta “Quina història de Catalunya s'aprèn a l'educació primària?” per tal de fer una recerca amb un grup–classe de 6è de l'escola Lluís Millet de El Masnou. Amb aquest treball es pretén mostrar tot el procés que s'ha fet per realitzar un estudi de cas des de la formulació d'unes primeres hipòtesis fins a trobar unes conclusions per tal de crear reflexió i crítica constructiva en l'àmbit de l'educació i de l'ensenyament de les ciències socials. Tots els alumnes de 6è acaben la primària havent estudiat història, però quina història? On i com l'han après? Amb aquest estudi de cas es vol fer reflexionar sobre quin paper té la història en les vides del nois i noies que hauran de construir un futur.

‣ La Construcció del saber metalingüístic estudi sobre l'aprenentatge de la gramàtica d'escolars de secundària en el marc d'una seqüència didàctica /

Fontich Vicens, Xavier
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2010 Português
Relevância na Pesquisa
26.940054%
Descripció del recurs: el 01-12-2010; Aquest estudi se centra en la construcció del coneixement gramatical d'alumnes d'ESO en la interacció en petit grup i en el marc d'un model d'intervenció, el de Seqüència Didàctica de Gramàtica (SDG). La recerca ha mostrat fortes discrepàncies a l'hora de valorar el paper que la instrucció gramatical ha de jugar en la instrucció sobre l'ús de la llengua. La present tesi parteix de dues idees. En primer lloc, que entre aprenentatge de l'ús i reflexió metalingüística hi ha una relació important però no directa. Així, en l'aprenentatge de l'ús hi té una importància cabdal la reflexió metalingüística, en relació al domini de determinades nocions gramaticals, als procediments de reflexió metalingüística que han de portar a aquest domini, i a les actituds positives envers el codi com a àmbit d'estudi interessant. La segona idea de partida és la necessitat d'explorar un model que sigui alhora model de gramàtica per a l'escola que guiï la nostra intervenció a l'aula i model de recerca per investigar els processos que aquesta intervenció a l'aula desencadena. El present treball pretén contribuir a desenvolupar aquestes dues idees. El dividim en dues parts. La Part I presenta el marc teòric. El capítol 1 exposa el model d'ensenyament i aprenentatge adoptat...

‣ Estudi de ressonància magnètica funcional i estructural de la cognició social en primers episodis psicòtics hipoactivació amigdalar durant el reconeixement emocional i dèficits prefrontals en la manca d'insight /

Bergé Baquero, Daniel
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2011 Português
Relevância na Pesquisa
27.033926%
Descripció del recurs: 14 juliol 2011; Els pacients amb esquizofrènia presenten un dèficit en àrees de la cognició social. Entre d'altres, diversos estudis han demostrat a) un dèficit en el reconeixement d'expressions facials relacionat amb un funcionament aberrant en l'amígdala cerebral i b) un dèficit a l'hora d'interpretar correctament els pensaments i les emocions dels altres que s'ha associat de forma teòrica amb la manca de consciència de malaltia i amb un funcionament anòmal en estructures prefrontals. En el moment actual hi ha encara una escassetat d'estudis en mostres de pacients en primer episodi psicòtic, que són necessaris per a aprofundir en el coneixement de les bases estructurals i funcionals de l'esquizofrènia evitant les variables de confusió del tractament i del curs deteriorant de la malaltia. El nostre treball es basa en l'estudi d'aquests dos dèficits de la cognició social a través d'un estudi de ressonància magnètica estructural i funcional en pacients en primer episodi psicòtic amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement de les bases estructurals i funcionals d'aquests dominis en l'esquizofrènia. El nostre estudi és el primer que avalua aquestes dues esferes mitjançant ressonància magnètica en un primer moment sense la influència del tractament...

‣ Tiroïditis induïda per interferó en pacients amb infecció crònica pel virus de l'hepatitis C i en pacients amb melanoma: Estudi de subpoblacions limfocitàries

Soldevila i Madorell, Berta
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
26.940054%
Aquesta tesi doctoral s'ha centrat en l'estudi de l'efecte del tractament amb interferó-alfa sobre vàries subpoblacions limfocitàries perifèriques, tant de la immunitat innata com de l'adaptativa, fent especial èmfasi en els mecanismes de tolerància perifèrica, sobretot les cèl·lules T reguladores, en pacients amb infecció crònica pel virus de l'hepatitis C i en pacients amb melanoma maligne en fases avançades. D'aquesta manera, s'ha volgut realitzar una aproximació global de l'efecte immunomodulador del tractament amb interferó-alfa. Així mateix, també s'ha centrat en el paper de diferents subpoblacions limfocitàries en pacients que desenvolupen tiroiditis durant el tractament amb inteferó-alfa. Actualment, no existeix cap treball previ que hagi realitzat un estudi tan complet de les subpoblacions limfocitàries a nivell perifèric en la tiroïditis induïda per interferó ni cap estudi que hagi avaluat el paper de les cèl·lules T reguladores en aquesta entitat. La primera part de la tesi ha avaluat l'efecte immunomodulador del tractament amb interferó-alfa2a pegilat i ribavirina sobre diferents subpoblacions limfocitàries en pacients amb infecció crònica pel virus de l'hepatitis C i el possible paper d'alguna de les subpoblacions avaluades com a marcador predictiu de la resposta al tractament. Els resultats d'aquesta tesi postren que els canvis de les subpoblacions limfocitàries durant el tractament...

‣ Tabaquisme i complicacions postquirúrgiques estudi observacional d'una cohort de pacients quirúrgics a Catalunya /

Paluzie Avila, Guillem
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2012 Português
Relevância na Pesquisa
36.801477%
Introducció. Segons els resultats de l'enquesta ANESCAT es calcula una taxa d'intervencions de 9 cada 100 habitants a Catalunya l'any 2006. Per millorar l'atenció sanitària de les més de 600.000 intervencions anuals es necessita estudiar quines són les característiques clíniques perioperatòries dels pacients quirúrgics a Catalunya i analitzar el paper del tabaquisme en l'aparició de complicacions postquirúrgiques. Objectius. 1. Determinar el risc relatiu de l'exposició al tabaquisme per a l'aparició de complicacions postoperatòries en una cohort de pacients seleccionada aleatòriament, i sotmesa a un ampli ventall d'intervencions quirúrgiques. 2. Determinar l'estada postoperatòria i la mortalitat als 90 dies dels pacients amb complicacions postoperatòries relacionades amb l'exposició al tabaquisme. Material i Mètodes. Estudi observacional, prospectiu, multi-cèntric d'una cohort seleccionada aleatòriament de pacients quirúrgics, sota anestèsia general, neuroaxial o regional, en 59 hospitals de tots els nivells de Catalunya durant 2006-2007. La mostra de participants es va seleccionar en dues fases. Primer es van adjudicar aleatòriament 7 dies de l'any a cada un dels centres, un per a cada dia de la setmana. Segon...

‣ Interacció amb moviment del cap : Estudi qualitatiu i quantitatiu de l'estat de l'art

Aranda Ramírez, Ramon
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em 30/06/2015 Português
Relevância na Pesquisa
36.940054%
La interacció humà-computador és una de les principals àrees d'investigació de la Visió per Computació. En aquest projecte es presenta un estudi quantitatiu i qualitatiu dels diferents mètodes de l'estat de l'art de Head/Face Tracking en el context d'interacció amb el cap utilitzant únicament la llum natural. Primerament, s'estudia la bibliografia disponible i s'analitza el rendiment dels softwares lliures més rellevants. Aquests softwares són posats a prova utilitzant mètriques de forma qualitativa i quantitativa per tal d'escollir el candidat òptim per a utilitzar-ho en un entorn hardware limitat com una Raspberry Pi amb una càmera estàndard. Finalment, s'implementa un prototipus de software funcional com a aplicació de validació del mètode.; Human-Computer interaction is one of the main areas of research of Computer Vision. In this project we present a quantative and qualitative study of different state-of-the-art methods for Head/Face Tracking in the context of head interaction using natural light only. First, available bibliography is studied and the performance of the most relevant open source softwares are analized. Those softwares are tested using both qualitative and quantitative metrics in order to select the optimal candidate to be used in a hardware-limited environment such as a Raspberry Pi with a standard webcam. Finally...