Página 1 dos resultados de 7 itens digitais encontrados em 0.000 segundos

‣ Butlletí de l'Associació d'Excursions Catalana

Fonte: Barcelona : Impremta Renaixensa, Publicador: Barcelona : Impremta Renaixensa,
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em /1890/1878 Português
Relevância na Pesquisa
16.994841%
Descripció del recurs: el 22 juny 2009.; Revista publicada per l’Associació d’Excursions Catalana (AEC) amb caràcter mensual des de novembre de 1878 fins el desembre de 1891, formada per dotze volums. És un extraordinari testimoni del primer moviment de l’excursionisme català que tracta temes relacionats amb la història de les arts i el patrimoni monumental, amb descripcions literàries de diversos monuments del país amb imatges gràfiques; Revista publicada por 'Asociació d'Excursions Catalana' (AEC) con carácter mensual desde noviembre de 1878 hasta diciembre de 1891, formada por doce volúmenes. Es un extraordinario testimonio del primer movimiento del excursionismo catalán, donde se tratan temas relacionados con la historia de las artes y el patrimonio monumental, con descripciones literarias de diversos monumentos del país con sus imágenes gráficas; Magazine published by the Excursionist Centre of Catalonia (AEC) on a monthly basis from November 1878 to December 1891 consisting of twelve volumes. It is a remarkable testimony of the first Catalan hiking movement which covers issues related to the history of the arts and monumental heritage with literary descriptions of various monuments in the country accompanied by graphic images

‣ Josep Iglésies, una via singular de treball i estudi

Cuadros i Vila, Ignasi; Durà Guimerà, Antoni
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em /1988/1987 Português
Relevância na Pesquisa
16.994841%

‣ Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya

Fonte: Barcelona : CEC, Publicador: Barcelona : CEC,
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf;
Publicado em /1938/1891 Português
Relevância na Pesquisa
16.994841%
Publicació periòdica editada pel Centre Excursionista de Catalunya (CEC) entre 1891 i 1938, de periodicitat temporalment irregular; Publicación periódica editada por el Centre Excursionista de Catalunya (CEC) entre 1891 y 1938, de periodicidad temporalmente irregular; Monthly periodical published by the Centre Excursionista de Catalunya (CEC) between 1891 and 1938, but temporary irregular

‣ Juicios de riesgo en el deporte : una aproximación experimental en excursionistas

Chamarro Lusar, Andrés; Rovira Faixa, Tatiana; Fernández Castro, Jordi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 Português
Relevância na Pesquisa
16.994841%
Tisk perception among mountain athletes is a determining factor in preventing injuries. The objective of this paper is to understand how the level of concern (as a measure of risk perception) is generated on the basis of variables related to the context (difficulty of terrain and time pressure) and the individuals (self-confidence and fatigue). To do so, 16 mountain-related scenarios were designed that combined information on the four variables in the study. Following an intrasubject design and controlling for experience, a total of 159 participants (54% of whom were men) were asked about the level of concern each scenario produced in them. The results show that difficulty and time pressure combine interactively to determine risk perception and that the variables together interact with self-confidence on one hand and fatigue on the other. This study furthers knowledge of the cognitions associated to risk in sports and serves as the basis for preventive interventions.

‣ Evolució i canvi de model del senderisme a Catalunya : de l'associacionisme a l'activitat turística

López Monné, Rafael
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1998 Português
Relevância na Pesquisa
27.742908%
A Catalunya el senderisme se situa plenament dins el fenomen més ampli de l'excursionisme. Van ser els seus practicants i les seves associacions els pioners a Espanya en la senyalització de camins per a l'ús lúdic de caminadors, a mitjan anys setanta. A partir dels noranta pot observar-se tot un seguit de transformacions que permeten parlar d'un nou model en l'organització i la pràctica de les activitats senderístiques. Avui dia, el nou context es caracteritza per una multiplicitat d'agents -no sempre prou coordinats-, per un augment espectacular de quilòmetres de senders marcats i, encara que en menor mesura, també d'usuaris. L'actual dimensió del fenomen senderístic a Catalunya i a Espanya en general està directament relacionada amb la identificació del senderisme amb les noves motivacions i maneres de consumir el temps lliure, així com amb la seva incorporació com a oferta turística complementària, especialment dins les estratègies de desenvolupament d'àrees rurals desfavorides.; En Cataluña el senderismo se sitúa plenamente dentro del fenómeno más amplio del excursionismo. Fueron sus practicantes y sus asociaciones los pioneros en España en la señalización de caminos para uso lúdico de caminantes, a mediados de los años setenta. A partir de los noventa puede observarse un conjunto de transformaciones que permiten hablar de un nuevo modelo en la organización y práctica de las actividades senderísticas. Hoy en día...

‣ Memorias de la Associació Catalanista d'Excursions Científicas ilustradas ab grabats y acompanyadas d'índices analítichs.

Associació Catalanista d'Excursions Científiques
Fonte: Barcelona : Tipografía de Jaume Jepús, Publicador: Barcelona : Tipografía de Jaume Jepús,
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf;
Publicado em /1884/1880 Português
Relevância na Pesquisa
16.994841%
Forma part del projecte: Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (UAB); Revista publicada per l’Associació Catalanista d'Excursions Científicas (ACEC) de gran valor històric pel seu caràcter primerenc i per la bellesa de l’edició. En principi havia de comptar amb vuit volums, però només es publicaren cinc. El volum I recull els materials de l’any 1876 i 1877 i es publicà el 1880. El volum II recull l’any 1878 i sortí el 1888. El volum III correspon a 1879 i aparegué publicat el 1887. El volum VII agrupa els anys 1883-1884 i s’edità el 1886. I per últim el volum VIII aplega els materials de 1884 que es publicaren el 1888; Magazine edited by the Associació Catalanista d'Excursions Científicas (ACEC) of great historical value for its early character and the beauty of editing. In principle it had to have eight volumes but only five were published. Volume I contains the material between 1876 and 1877 and was published in 1880. Volume II includes the year 1878 and was released in 1888. Volume III corresponds to 1879 and was published in 1887. Volume VII comprises the years 1883 to 1884 and was published in 1886. And finally volume VIII gathers the materials from 1884 and was published in 1888; Revista publicada por la Associació Catalanista d'Excursions Científicas (ACEC) de gran valor histórico por la primicia y belleza de la edición. En principio debia contar con ocho volúmenes...

‣ L'Excursionista : bolletí mensual de la Associació Catalanista d'Excursions Científicas

Fonte: Barcelona : l'Associació, Publicador: Barcelona : l'Associació,
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf;
Publicado em /1891/1878 Português
Relevância na Pesquisa
16.994841%
Forma part del projecte: Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (UAB); Impresa a "La Renaixensa"; Butlletí de l’Associació Catalanista d’Excursions Científicas (ACEC) de periodicitat mensual entre novembre de 1878 i gener de 1891. Obra de tipus informatiu que permet seguir amb gran detall totes les activitats i iniciatives de la institució.; Boletín de la Associació Catalanista d’Excursions Científicas (ACEC)con periodicidad mensual entre noviembre de 1878 y enero de 1891. Obra de tipo informativo que permite seguir con gran detalle todas las actividades e iniciativas de la institución; Monthly Bulletin of the Associació Catalanista d’Excursions Científicas (ACEC) published between November 1878 and January 1891, which gives information that allows to follow in great detail all the activities and initiatives of the institution.