Página 1 dos resultados de 7 itens digitais encontrados em 0.011 segundos

‣ TERÀP-IA sistema expert d'ajuda al tractament de les pneumònies /

Barrufet Barqué, Pilar
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2002 Português
Relevância na Pesquisa
17.403643%
Descripció del recurs: 8 abril 2002; Títol obtingut de la pantalla digitalitzada; Es presenta un sistema expert (SE) que es justifica per: 1. S'aplica al tractament d'una malaltia freqüent. 2. S'aplica a un domini on hi ha incertesa. 3. Pot integrar tota la informació necessària per prendre una decisió adequada, i pot disminuir la variabilitat de la prescripció. 4. Pot fer reproduïble la decisió, ja que els criteris que utilitza per prendre-la són reproduïbles i es poden explicar. Els objectius de la tesi han estat: 1. La modelització del coneixement mèdic necessari per desenvolupar TERÀP-IA. 2. La generalització del model conceptual al tractament d'altres infeccions. 3. La implementació del SE. 4. La seva validació. Quant al 1er objectiu, l'anàlisi del problema ha permès identificar el coneixement farmacològic (CF) dels antibiòtics que són actius per tractar les pneumònies i el coneixement de les dades del pacient (DP) que són necessàries per deduir el millor tractament. També ha permès descriure unes tasques que, realitzades successivament, ajuden a triar el tractament més adequat. Aquest coneixement i aquestes tasques s'han representat en una arquitectura que s'ha generalitzat al tractament d'altres infeccions...

‣ Generizando la geografía : personas, lugares e ideas

Monk, Janice
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2007 Português
Relevância na Pesquisa
17.403643%
Este trabajo señala los riesgos que comporta la hegemonía de la tradición angloamericana y su capacidad para silenciar otras formas de conocimiento. Los diferentes contextos lingüísticos, políticos, culturales y económicos cuentan, y por ello es importante analizar la riqueza de pensamiento a que dan lugar. La exposición comienza con algunas referencias a mi historia personal, porque considero que las historias y los valores individuales desempeñan un papel tan importante como los contextos en la definición del cambio.; Aquest treball assenyala els riscos que comporta l’hegemonia de la tradició angloamericana i la capacitat que té per silenciar unes altres formes de coneixement. Els diferents contextos lingüístics, polítics, culturals i econòmics compten, i per això és important analitzar la riquesa de pensament que generen. L’exposició comença amb algunes referències a la meva història personal, ja que considero que les històries i els valors individuals desenvolupen un paper tan important com els contextos en la definició del canvi.; Ce travail montre les risques de l’hégémonie de la tradition anglo-américaine et leur capacité à fin d’étouffer autres formes de connaissance. Les différents contextes linguistiques...

‣ La Cohesió en narracions amb imatges estudi evolutiu amb una població catalano-parlant /

Domingo i Morera, Ramon
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2006 Português
Relevância na Pesquisa
17.761638%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Aquest treball estudia tres recursos lingüístics que forneixen la cohesió textual:Els temps del verb i les seves formes aspectuals, La Referència de Persona i els Connectors,amb l' objectiu general de mostrar, quins d'aquests recursos apareixen a les diferents edats de la mostra de subjectes que hem seleccionat. METODOLOGIA GENERAL PARTICIPANTS Una població integrada per deu subjectes de cada edat : 3,5,7,9,11 i 13,20 i 72 anys ( mitjana) MATERIAL Dues històries gràfiques que els subjectes han d'explicar. La història gràfica A, consta de sis vinyetes, i la història gràfica B de 7 vinyetes. PROCEDIMENT Entrevistes individuals . En primer lloc es presentava la història A ordenada i tot seguit la B . La consigna utilitzada era : "Ara et mostraré una història amb imatges i tu m'has d' explicar el que hi veus. Tens tot el temps que vulguis per mirar les imatges. Quan estiguis a punt ja pots començar". Les narracions gravades amb video i transcrites i codificades amb el format CHAT del CHILDES PROJECT ( Mc. Whinney ,1994 ). RESULTATS 1r.-El context narratiu (la consigna donada, i el coneixement compartit entre el parlant i el receptor ) influeix en la utilització de les formes verbals de present o de passat...

‣ L'Article personal en català marca d'oralitat en l'escriptura /

Coromina i Pou, Eusebi
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2001 Português
Relevância na Pesquisa
18.777151%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Des dels orígens de la llengua, el català ha utilitzat una partícula o article que s'anteposa sistemàticament als noms propis de persona (noms de pila, cognoms i sobrenoms), especialment en les manifestacions lingüístiques orals espontànies. Aquesta partícula o article personal adopta en els inicis les formes en (masculí) i na (femení), provinents dels mots del llatí vulgar DOMINE i DOMINA, i, fins al segle xv, constitueix un tractament de respecte o de cortesia. que precedeix el nom de les persones de tots els estaments socials. Ho testimonien els textos literaris, espistolars, administratius o historiogràfics estudiats i les declaracions processals del XIII al XVII, les quals reflecteixen, encara que parcialment, la llengua espontània o no formal que utilitzaven els declarants en un judici oral. A partir del XV perd el valor de tractament respectuós (primer, en la llengua parlada) i esdevé un mer presentador dels noms propis de persona, tal com s'utilitza avui. Si bé les formes originàries s'han conservat en el balear, a la resta del domini lingüístic l'article personal ha adoptat altres formes o combinacions: en i la, el i la o lo i la, segurament per analogia amb l'article definit. L'ús d'aquest article no té repercussions sintàctiques en català. A diferència de l'article definit...

‣ Emmaus as a transnational imagined community language, interdiscursivity and stratification in a social movement

Garrido Sardà, Maria Rosa
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
17.947009%
Aquesta tesi és una etnografia sociolingüística crítica d'un moviment social transnacional. Investiga la construcció discursiva i lingüística d'una identitat comuna així com de la diferència social dintre del moviment Emmaús des del punt de vista de dues comunitats de pràctica. Emmaús és un moviment de solidaritat fundat per l'Abbé Pierre durant la post-guerra que (re)insereix persones marginades que viuen i treballen amb d'altres en "comunitats" de vida que es dediquen al reciclatge i als projectes socials. La meva etnografia en múltiples contextos se centra en dues comunitats Emmaús, una en l'àrea metropolitana de Barcelona i una altra a Londres. Aquest estudi contribueix a la sociolingüística de la globalització (Blommaert, 2010) i a l'antropologia lingüística des d'una perspectiva etnogràfica crítica (Heller, 2011). La metodologia combina l'etnografia tradicional basada en l'observació-participació amb l'anàlisi narratiu de les interaccions observades i la genealogia discursiva dels dos contextos estudiats. L'anàlisi es basa en notes de camp, entrevistes, enregistraments d'assemblees, textos institucionals i materials audiovisuals. A partir del concepte de la comunitat imaginada transnacional (Anderson...

‣ Historias de vida e historias lingüísticas : una aproximación a las identidades

Nogales, T.; Oliver, R.; Rios, I.; Salez, A.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2007 Português
Relevância na Pesquisa
27.761638%
Este texto se presentó como comunicación al II Congreso Internacional de Etnografía y Educación: Migraciones y Ciudadanías. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 5-8 Septiembre 2008; Desde una perspectiva etnográfica, a través de las historias de vida e historias lingüísticas de niños inmigrados, realizamos una aproximación a sus identidades, como parte constitutiva de la realidad escolar actual. Pretendemos conocer las situaciones de multiculturalidad y plurilingüismo, para formar identidades y contribuir al desarrollo de la convivencia en las escuelas, mediante una metodología interdisciplinar que combina las aportaciones de las Ciencias Sociales, Educativas y Lingüísticas. La aplicación de este estudio es principalmente de tipo educativo, para mejorar la formación inicial de los maestros. Esta comunicación forma parte de una investigación que se realiza en nuestro Departamento en la que, con un enfoque interdisciplinar, participan las áreas de conocimiento de Didáctica y Organización Escolar, Didáctica de la Lengua y Didáctica de las Ciencias Sociales. Adoptamos unas estrategias comunes para construir conocimiento, a fin de integrar las aportaciones procedentes de diversos ámbitos científicos, de manera globalizada y relacional (ALTAVA et al....

‣ Troubling "race" and power in preschool an ethnographic study of "race" and identity discourses circulating in a culturally diverse primary school in South Africa /

Murray, Jaclyn
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
17.403643%
El present estudi etnogràfic explora les complexitats de com els nens d'edats compreses entre cinc/sis anys construeixen i exploren les seves identitats racials durant la seva etapa educativa infantil en la Sudàfrica post-apartheid. Aquest estudi està emmarcat en un marc de transformació i integració del sistema educatiu, en el qual els discursos oficials, formals i informals de diversitat, diferència i identitat són examinats per tal d'entendre com el marc discursiu i ideològic dominant serveix per estructurar categories social i proporcionar poder. Gràcies a un intens involucrament amb les pràctiques lingüístiques i corporals del nens, vaig poder explorar un rang ampli de posicions discursives contemporànies pel què fa al tema de la raça, com també nocions com el gènere i la classe social. A traves de la teoria post-estructural i conceptes com poder, posicionament i multiplicitat, aquest estudi examina profundament les diverses percepcions en les quals els nens i els educadors reconstrueixen, negocien, resisteixen i subvertir processos de formació de la seva persona. La tesi enfronta problemàtiques epistemològiques i metodològiques en relació a les pràctiques d'investigació actual dels nens. Contràriament als principis essencialistes deconstructius que han servit per posicionar els nens com entitats passives de la societat...